جمعه 23 آذر 1397

معرفی مدیرکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:18 ویرایش : ‎1397/07/08 11:19 بازدید: 4261

عبدالحسین داداشی - مدیرکل دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری

مدیرکل برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول‌ اداری
دولت و ملت همدلی و همزبانی